Sida 1 av 1

Björn snus

Björn snus är av bra kvalitet med 3 olika smaker. En liten samling består av Tuggummi, Cool Mintoch Juicy Mango. Alla produkterna är tobaksfria och innehåller endast nikotin.